Toksyczna rodzina. Co ją charakteryzuje?

toksyczna rodzina

Toksyczna rodzina to niekoniecznie taka, której problemy wiążą się z patologicznymi zachowaniami wynikającymi z nałogów lub skrajnej biedy. Często niezdrowe relacje w rodzinie wynikają z aspektów czysto psychologicznych. Co gorsza często możemy nawet nie wiedzieć, że w rodzinie istnieje problem.

Brak poszanowania jednostki i indywidualności

W toksycznej rodzinie często brakuje miejsca na samorealizację i wolność wyboru. W takiej rodzinie dziecku wszystko jest narzucone z góry i nikt nie liczy się z jego zdaniem i z tym czy faktycznie podejmowane decyzje są dla niego dobre. W dorosłym życiu pochodzące z takiej rodziny dziecko będzie polegało tylko na decyzjach innych, będzie miało problem z wyrażaniem własnego zdania i będzie wymagało akceptacji od otoczenia.

Popadanie w skrajności w kwestii kontrolowania

Toksyczne relacje rodzinne często wyrażają się w podejściu do okazywanego zainteresowania. Jak wiadomo każda skrajność jest zła i niebezpieczna, nie inaczej jest w tym przypadku. Przesadne kontrolowanie dziecka lub jego zupełny brak jest przejawem tego, że na linii rodzic-dziecko nie dzieje się najlepiej.

Brak rozmów o problemach

W momencie, w którym dziecko nie mówi rodzicom o sowich problemach mamy do czynienia z poważnym zaburzeniem relacji. Często z wielu względów rodzice nie ingerują w sprawy dziecka i wychodzą z założenia, że jeżeli o czymś nie wiedzą lub o czymś się nie mówi, to tego nie ma. Młoda osoba, która z jakichś przyczyn nie może zwierzyć się rodzicom w końcu zamyka się w sobie i traci zaufanie do swoich najbliższych osób. Działa to jednak w obie strony. Bardzo często jest tak, że dziecko widzi i rozumie więcej niż rodzicom się wydaje. Ważne jest, żeby nie traktować dziecka jako głupszego i nie ukrywa

przed nim pewnych spraw, w końcu rodzic także może porozmawiać z dzieckiem o swoich zmartwieniach.

Dziecko bez granic

W toksycznych rodzinach często dzieci mają odgórne pozwolenie na wszystko i także wiele się im wybacza. Jest to bardzo krzywdzące dla dziecka w perspektywie późniejszego, dorosłego życia. Przez takie postępowanie dziecko nie wykształci w sobie świadomości istnienia podstawowych zasad i konsekwencji, które niosą za sobą pewne czyny. W takiej relacji bywa tak, że na dziecko nie są nakładane żadne, nawet najdrobniejsze obowiązki. Potrafi to bardzo zaburzyć rozwój emocjonalny młodej osoby.

Aby uniknąć tworzenia toksycznych sytuacji w rodzinie warto jest rozmawiać, próbować dotrzeć do drugiej osoby. Kluczowym aspektem jest tutaj edukacja emocjonalna i społeczna, która pozwala wykształcić w młodym człowieku świadomość tego jak funkcjonuje świat. Dzięki uniknięciu wielu toksycznych mechanizmów rodzic może przygotować dziecko do wejścia w kolejne stadia dorosłości, ale i do życia w społeczeństwie.

Dodaj komentarz