Rogatek przypomina o noszeniu maseczek

Noszenie maseczek

Dla nosorożca Rogatka najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego bohater Kampanii Kolejowe ABC w krótkich filmach przypomina o konieczności zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. W ten sposób dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. Od soboty 17 października obowiązują nowe limity liczby pasażerów w pociągach.

Bohater Kampanii Kolejowe ABC w krótkich filmikach przypomina o konieczności zasłaniania ust i nosa. Na stronie www.kolejoweabc.pl udostępnione są również materiały edukacyjne, dzięki którym można poznać zasady bezpiecznego zachowania się w pociągu, na dworcu, peronie czy w pobliżu torów.

Podróże pociągiem w czasie epidemii

W związku z sytuacją epidemiczną zmienił się limit podróżnych w środkach publicznego transportu zbiorowego. Oznacza to, że w pociągu można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej, przy jednoczesnym pozostawieniu, co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Pamiętaj, że jadąc pociągiem, dla bezpieczeństwa swojego oraz współpasażerów, masz obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są osoby niepełnosprawne, osoby z zaburzeniami psychicznymi lub mające trudności w samodzielnym zakryciu ust i nosa. Muszą one okazać odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty potwierdzające chorobę – na żądanie Policji, straży gminnej, a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei.

„Kampania Kolejowe ABC” realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, propagująca zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kampania Kolejowe ABC jest objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Wszystkie materiały dostępne są na stronie www.kolejoweabc.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *