Rogatek przypomina o noszeniu maseczek

Noszenie maseczek

Dla nosorożca Rogatka najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego bohater Kampanii Kolejowe ABC w krótkich filmach przypomina o konieczności zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. W ten sposób dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. Od soboty 17 października obowiązują nowe limity liczby pasażerów w pociągach.

Bohater Kampanii Kolejowe ABC w krótkich filmikach przypomina o konieczności zasłaniania ust i nosa. Na stronie www.kolejoweabc.pl udostępnione są również materiały edukacyjne, dzięki którym można poznać zasady bezpiecznego zachowania się w pociągu, na dworcu, peronie czy w pobliżu torów.

Podróże pociągiem w czasie epidemii

W związku z sytuacją epidemiczną zmienił się limit podróżnych w środkach publicznego transportu zbiorowego. Oznacza to, że w pociągu można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej, przy jednoczesnym pozostawieniu, co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Pamiętaj, że jadąc pociągiem, dla bezpieczeństwa swojego oraz współpasażerów, masz obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są osoby niepełnosprawne, osoby z zaburzeniami psychicznymi lub mające trudności w samodzielnym zakryciu ust i nosa. Muszą one okazać odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty potwierdzające chorobę – na żądanie Policji, straży gminnej, a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei.

„Kampania Kolejowe ABC” realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, propagująca zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kampania Kolejowe ABC jest objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Wszystkie materiały dostępne są na stronie www.kolejoweabc.pl.

Dodaj komentarz