Nauczanie i wychowanie, czyli kompleksowa opieka nad dzieckiem

Opieka nad dzieckiem polega nie tylko na zapewnianiu mu bezpieczeństwa. To również zabawa, ale przede wszystkim nauczanie i wychowanie. Od nich w sporej mierze zależy, na kogo wyrośnie nasz bobas.

Kształtowanie się osobowości

Osobowość konkretnej osoby kształtuje się wielowymiarowo. Z pewnymi uwarunkowaniami już się rodzimy. Na przykład nasz temperament to cecha wrodzona. Jeśli ktoś jest więc spokojnym wesołym sangwinikiem, smutnym melancholikiem, spokojnym flegmatykiem czy narwanym cholerykiem, to po prostu taki ma temperament i za nic w świecie się go nie zmieni. Zmianie podlegają natomiast cechy nabyte. Na nas, nasze myślenie i postępowanie wpływa szereg czynników.  Na naszą osobę oddziałują ludzie, z którymi żyjemy, a więc rodzina i znajomi, jak również to, co oglądamy, czego słuchamy, co czytamy i gdzie przebywamy, na przykład szkoła i praca. Najbardziej dynamicznie nasza osobowość kształtuje się w młodym wieku.

Nauczanie oraz wychowanie

Osobowość dziecka należy kształtować poprzez nauczanie i wychowanie. Odpowiadają za to dwie instytucje – szkoła i dom. Nauczyciele są zobowiązani do edukowania swoich podopiecznych, rodzice z kolei mają obowiązek dbać o rozwój psychofizyczny swojego dziecka. Właściwe nauczanie i wychowanie dziecka rzutuje na jego życie. Na to, czy pójdzie na studia i czy znajdzie porządną pracę, a także na to, czy przeżyje życie szczęśliwie.

Dydaktyka w natarciu, czyli nauczanie

Dydaktyka to gałąź nauki zajmująca się nauczaniem i uczeniem się. Nauczanie stanowi proces dydaktyczny polegający na rozwijaniu talentów podopiecznego. Przeważnie określamy się jako humanistów lub „ścisłowców”. Trzeba dbać o to, aby rozwijać dziecko we właściwym kierunku, a jednocześnie zachęcać je do zgłębiania innych dziedzin wiedzy.

Pedagogika w natarciu, czyli wychowanie

Pedagogika to zespół nauk zajmujących się teorią i praktyką działalności wychowawczej oraz opiekuńczej. Wychowanie stanowi więc proces pedagogiczny polegający kształtowaniu dziecka pod kątem fizycznym i psychicznym. Tak naprawdę rodzimy się tylko z wyposażeniem genetycznym i określonym temperamentem, reszta naszej osobowości to zasługa środowiska. Trzeba zatem wychowywać tak, aby dziecko czuło się wartościowe, bo tylko w ten sposób się do niego trafi.