Nauka kodowania w przedszkolu – ważniejsza od czytania i pisania?

Kodowanie w przedszkolu

Eksperci przekonują, że nauka kodowania powinna być jednym z priorytetów w edukacji przedszkolnej, ponieważ umożliwia dzieciom łatwiejszą adaptację do rzeczywistości nowej generacji. Dzięki niej zdobywają umiejętność elastycznego podejścia do rozwiązywania problemów i używania technologii przyszłości w kreatywny sposób, a także szybciej i łatwiej uczą się czytać i pisać.

Nauka kodowania na etapie przedszkolnym kształci takie umiejętności, jak myślenie logiczne i przyczynowo-skutkowe, rozwija kompetencje matematyczne, a także kreatywność. Dzieci zyskują je poprzez rozwiązywanie problemów dnia codziennego – szukają podobieństw i różnic, wykonują działania w odpowiedniej kolejności, przewidując ich skutki, aby osiągnąć wyznaczony cel.

Umiejętność kodowania pomaga w nauce czytania i pisania

Umiejętność kodowania jest o tyle ważna, że pomaga w nauce, zarówno czytania, jak i pisania. Patrząc dalej w przyszłość – wspiera rozwój dziecka pod kątem późniejszego życia w świecie technologii. Badania wykonane na Uniwersytecie w Tufts przez prof. Marinę Umaschi Bers, specjalistę w zakresie rozwoju dzieci i technologii informacyjnych, dowiodły, że już osiem prostych lekcji nauki kodowania podniosło wyniki dzieci w testach z myślenia przyczynowo-skutkowego oraz czytania ze zrozumieniem[1].

Także nasi rodzimi eksperci wskazują na korzyści, wynikające z nauki kodowania wśród najmłodszych: „Nauka kodowania wzmacnia naturalną siłę poznawczą dziecka a przedszkole jest placówką, która z założenia powinna wspierać dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, stosowanych w poznawaniu i rozumieniu siebie oraz swojego otoczenia. Tak więc kodowanie stanowi swojego rodzaju preludium do późniejszego, znacznie łatwiejszego osiągnięcia sukcesu w postaci sprawnego czytania i pisania” – mówi dr Lucyna Milewska-Moneta, pedagog i promotor wykorzystywania nowych technologii w nauce.

Nowe technologie w nauce kodowania najmłodszych

Początkowo, zajęcia z nauki kodowania wśród przedszkolaków nie muszą wymagać użycia żadnego sprzętu. Wyprzedzając obawy większości rodziców, Milewska-Moneta uspokaja: „Zajęcia z kodowania najczęściej mylnie kojarzą się z używaniem komputera czy tabletu, a to de facto nauka podstawowych czynności życia codziennego. Zadaniem nauczyciela jest umiejętne wplecenie tych zajęć do planu pobytu dziecka w przedszkolu, uwzględniając pory roku, realizowane tematy bądź spontaniczne zainteresowania dzieci. Warto wykorzystywać wszelkie formy zabawy i ruchu czy różnorodne przybory, takie jak klocki, kolorowe kubeczki jednorazowe albo elementy z bezpośredniego otoczenia, aby uatrakcyjnić zajęcia. Dziecko działające w ruchu angażuje obie półkule mózgowe, lepiej kojarzy i zapamiętuje, a tym samym sprawniej radzi sobie ze znalezieniem właściwego rozwiązania zadania”.

Dlatego warto zaznajamiać najmłodszych z technologiami, ale w odpowiedzialny sposób. Kluczowe jest nie kiedy, ale jak powinniśmy to zrobić. Nauka kodowania jest do tego świetną okazją. Rolą pedagogów jest pokazanie, że sprzęt technologiczny służy do rozwijania się i poszerzania swoich umiejętności, a także prowadzenie zajęć w atrakcyjny dla najmłodszych sposób, czyli poprzez zabawę.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele pomocy dydaktycznych wspierających naukę kodowania wśród przedszkolaków. „W prowadzeniu zajęć z nauki kodowania warto zwrócić uwagę na urządzenia, które dodatkowo wymuszają aktywność ruchową. Jest to szczególnie ważne w kontekście ostatnich doniesień o problemie otyłości wśród coraz młodszych dzieci. Dodatkowo nauka poprzez ruch jest bardziej efektywna. Nauczyciele z wieloletnim stażem pracy powinni korzystać z najnowszych technologii, nie tylko po to, aby uatrakcyjnić zajęcia nowego pokolenia, ale także, aby poszerzać swoje kompetencje i być na czasie”– mówi Andrzej Peć, pedagog i współtwórca pakietu Funkodowanie na Magiczny Dywan dla przedszkoli.

W edukacji przedszkolnej zajęcia z nauki kodowania powinny być przede wszystkim dostosowane do potrzeb i możliwości najmłodszych. Oprócz wykorzystania podstawowych materiałów, takich jak klocki czy sudoku, warto zapoznawać dzieci z najnowszymi technologiami, które sprawią, że będzie to dla nich prawdziwa przygoda, wnosząca wiele pozytywnych doznań i emocji. Jednocześnie dzieci zaczną nabywać umiejętności, które przygotują ich do radzenia sobie w świecie technologicznego jutra.

Dodaj komentarz