Alimenty na dziecko

Na rodzicach dziecka spoczywa prawny obowiązek solidarnego ponoszenia kosztów utrzymania potomka. Do ewentualnych sporów dochodzi zazwyczaj w przypadku rozwodu lub rozstania pary, będącej w nieformalnym związku. W praktyce alimenty na dzieci są najczęściej zasądzane od ich ojców. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby to ojciec był głównym opiekunem dziecka, a matka była zobowiązana do płacenia alimentów. Do kiedy rodzic jest zobowiązany do alimentacji? Jak wysokie są alimenty? Czy można uniknąć ich płacenia? Na te i inne pytania o alimenty, odpowiada poniższy artykuł. 

Alimenty na dziecko – podstawowe informacje

Podstawą prawną alimentów na dziecko są art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W tym miejscu warto podkreślić, że jest swego rodzaju sposób uniknięcia alimentacji na rzecz dziecka. Jest to sytuacja, gdy dziecko posiada własny majątek, który przynosi dochody pozwalające w całości pokryć koszty utrzymania oraz wychowania dziecka.

Jakie wydatki na dziecko powinny pokrywać alimenty? Ustawodawca nie stworzył enumeratywnego katalogu takich wydatków, dlatego konieczne jest sięgnięcie do doktryny i orzecznictwa. Na tej podstawie można wskazać wydatki na:

  • wyżywienie dziecka;
  • zakup odzieży dla dziecka;
  • koszty związane z kształceniem dziecka – w tym także korepetycje i zajęcia dodatkowe, jeżeli są odpłatne;
  • opłaty za leczenie dziecka;
  • koszty związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych dziecka, np. pokrycie kosztów wynajmu lokalu dla matki i dziecka.

Alimenty na dziecko mogą być wypłacane dobrowolnie albo na mocy wyroku właściwego sądu. Forma regulowania zobowiązania alimentacyjnego może być dwojaka: wpłata na konto albo w gotówce. Wydaje się, że dla alimentatora (osoby zobowiązanej do płacenia alimentów) bezpieczniejszy jest pierwszy sposób. Warto także odpowiednio tytułować przelewy, aby w razie sporu z drugim rodzicem lub opiekunem dziecka, mieć dowód opłaty alimentów.

Aliementy na dziecko – jak je uzyskać?

Celem uzyskania alimentów, konieczne jest złożenie pisma do właściwego sądu rejonowego. Może być to pozew lub wniosek o alimenty – tu kluczową jest treść pisma, a nie jego tytuł. Z pisma musi wynikać wyraźne żądanie zasądzenia alimentów. W sieci krążą różne wzory pism o alimenty na dziecko. Nie warto ich jednak kopiować 1:1. Każde dziecko to indywidualny przypadek. Koszty utrzymania dziecka różnią się w zależności od miejsca zamieszkania, formy nauki (szkoła państwowa albo prywatna), zainteresowań, a także stanu zdrowia. Trudno wobec tego opracować jeden uniwersalny wzór pozwu o alimenty.

Ile zatem mogą wynosić alimenty na dziecko? Poza wskazanymi już czynnikami, sąd weźmie pod uwagę także możliwości finansowe rodzica zobowiązanego do alimentacji. Nie można zatem wnioskować o kilkutysięczne alimenty od rodzica, który zarabia poniżej średniej krajowej. Warto wspomnieć, że alimenty będą wyższe, jeżeli alimentator nie uczestniczy w ogóle w wychowaniu dziecka.

Alimenty na dziecko po osiągnięciu przez nie pełnoletności

W takim przypadku dziecko może liczyć na alimenty, jeżeli po osiągnięciu pełnoletności wyraża chęć dalszej nauki. Chodzi tu o studia w trybie dziennym, a nie zaocznym. Dziecko musi również wywiązywać się z obowiązków studenckich, czyli zdawać egzaminy, uczestniczyć w zajęciach akademickich, etc. Co do zasady obowiązek alimentacyjny trwa bowiem do momentu, aż dziecko będzie w stanie utrzymywać się samodzielnie.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko jest dotknięte niepełnosprawnością, która uniemożliwia podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Wówczas obowiązek alimentacyjny może trwać do końca życia dziecka.

Dowiedz się więcej z bloga na stronie Kancelaria Radcy prawnego Lucyna Szabelska

Dodaj komentarz